Soutěž o nejlepší projekt silnic Brzkov – Šachotín

Prosíme o podporu při hlasování v soutěži o nejlepší projekt silnice Brzkov – Šachotín – Dolní Jablonná.

 

 

 

Přihlašovatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Název akce: Polní cesta Brzkov – K Šachotínu
Anotace: Polní cesta Brzkov – K Šachotínu vychází ze schváleného návrhu KoPÚ pro k.ú Brzkov. Cesta slouží pro obsluhu území v okolí a zajišťuje dopravní obsluhu pozemků, které k cestě přiléhají. Polní cesta začíná na silnici II/351 a směřuje severozápadním směrem až ke k.ú. Dolní Jablonná, kde se napojuje na již zrekonstruovanou polní cestu. Součástí realizované stavby byla i výsadba liniové zeleně.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů,…

 

Hlasovat můžete zde: http://soutezszr.spucr.cz/cz/prihlasene-projekty/2017

aktuality

akce v regionu

Vyhlášení regionální výtvarné a literární soutěže „MATKA ZEMĚ“

Cílem soutěže je upozornit na důležitost chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští generace.

Zaměření příspěvků do soutěže v roce 2018:

PŘÍRODNÍ ŽIVLY – ZEMĚ, VZDUCH, OHEŇ, VODA

Autoři vítězných prací budou oceněni
Vybraná díla budou prezentována v regionálním tisku a na výstavách
Uzávěrka soutěže: 15. 5. 2018
Vyhlášení výsledků soutěže: 12. 6. 2018

KATEGORIE:
A. Výtvarná soutěž

  • obrázky, koláže, modely…. – jednotlivci, skupiny

B. Literární soutěž

  • básně, eseje, povídky…

I. kategorie (1. – 2. třída)
II. kategorie (3. – 4. třída)
III. kategorie (5. – 6. třída)
IV. kategorie (7. – 9. třída)
V. kategorie (studenti, dospěláci)

Doručení příspěvků do 15. 5. 2018 na adresu:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Husovo nám. 39, Polná 588 13
(osobní předání – Městské informační centrum Polná)

Všechny příspěvky je třeba označit – jméno autora, třída, škola

Více informací:

Anežka Břízová

telefon: 721 261 702

email: anezka.brizova@mascmp.cz

 

Soutěž se uskuteční v rámci Týdne udržitelného rozvoje, který proběhne 30. 5. – 5. 6. 2018 pod záštitou předsedy vlády České republiky a Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Týden udržitelného rozvoje v minulých letech úspěšně proběhl v Německu, Rakousku a Francii. Česká republika se k němu připojí v tomto roce již po čtvrté. Cílem Týdne udržitelného rozvoje je podpořit iniciativy, které přispívají k udržitelnému rozvoji ve svém regionu či které propagují myšlenku udržitelného rozvoje.

 

Školy v území MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

Brzkov, Dobronín, Herálec, Jamné, Lípa, Nížkov, Polná, Šlapanov, Štoky, Věž, Věžnice, Zhoř

 

Obce v územní působnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

Arnolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Herálec, Jamné, Jersín, Kamenná, Kochánov, Květinov, Lípa, Měšín, Michalovice, Nadějov, Nížkov, Okrouhlička, Poděšín, Polná, Rosička, Rybné, Sirákov, Skorkov, Slavníč, Smrčná, Stáj, Šlapanov, Štoky, Úsobí, Věž, Věžnice (HB), Věžnice (JI), Věžnička, Záborná, Zhoř, Ždírec

aktuality

akce v regionu

Obce i kraje mohou opět žádat o dotace na ekologická auta, k dispozici je 100 milionů korun

Již podruhé mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace šanci žádat o dotaci na nákup vozidel na alternativní pohony. Rozdělovat se bude rovných 100 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí. Oproti loňské výzvě se mohou žadatelé těšit na vyšší dotace i zvýhodněnou půjčku, kterou mohou nově s dotací zkombinovat, nebo na dotaci k úhradě nákladů operativního leasingu. Příspěvek mohou stejně jako loni čerpat na elektromobily, plug-in hybridy, vozy na stlačený zemní plyn – CNG a zcela nově i na vozy s plně hybridním pohonem. Příjem žádostí poběží až do 27. září 2018.

 

Další informace na https://www.mzp.cz/cz/news__171101_ekoauta

 

 

SCLLD 2014 – 2021 schválena

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text textv text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text