Soutěž o nejlepší projekt silnic Brzkov – Šachotín

Prosíme o podporu při hlasování v soutěži o nejlepší projekt silnice Brzkov – Šachotín – Dolní Jablonná.

 

 

 

Přihlašovatel: SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Název akce: Polní cesta Brzkov – K Šachotínu
Anotace: Polní cesta Brzkov – K Šachotínu vychází ze schváleného návrhu KoPÚ pro k.ú Brzkov. Cesta slouží pro obsluhu území v okolí a zajišťuje dopravní obsluhu pozemků, které k cestě přiléhají. Polní cesta začíná na silnici II/351 a směřuje severozápadním směrem až ke k.ú. Dolní Jablonná, kde se napojuje na již zrekonstruovanou polní cestu. Součástí realizované stavby byla i výsadba liniové zeleně.

Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů,…

 

Hlasovat můžete zde: http://soutezszr.spucr.cz/cz/prihlasene-projekty/2017

aktuality

akce v regionu

Vyhlášení regionální výtvarné a literární soutěže „MATKA ZEMĚ“

Cílem soutěže je upozornit na důležitost chránit životní prostředí na Zemi, aby zůstala zachována i pro příští generace.

Zaměření příspěvků do soutěže v roce 2018:

PŘÍRODNÍ ŽIVLY – ZEMĚ, VZDUCH, OHEŇ, VODA

Autoři vítězných prací budou oceněni
Vybraná díla budou prezentována v regionálním tisku a na výstavách
Uzávěrka soutěže: 15. 5. 2018
Vyhlášení výsledků soutěže: 12. 6. 2018

KATEGORIE:
A. Výtvarná soutěž

  • obrázky, koláže, modely…. – jednotlivci, skupiny

B. Literární soutěž

  • básně, eseje, povídky…

I. kategorie (1. – 2. třída)
II. kategorie (3. – 4. třída)
III. kategorie (5. – 6. třída)
IV. kategorie (7. – 9. třída)
V. kategorie (studenti, dospěláci)

Doručení příspěvků do 15. 5. 2018 na adresu:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Husovo nám. 39, Polná 588 13
(osobní předání – Městské informační centrum Polná)

Všechny příspěvky je třeba označit – jméno autora, třída, škola

Více informací:

Anežka Břízová

telefon: 721 261 702

email: anezka.brizova@mascmp.cz

 

Soutěž se uskuteční v rámci Týdne udržitelného rozvoje, který proběhne 30. 5. – 5. 6. 2018 pod záštitou předsedy vlády České republiky a Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Týden udržitelného rozvoje v minulých letech úspěšně proběhl v Německu, Rakousku a Francii. Česká republika se k němu připojí v tomto roce již po čtvrté. Cílem Týdne udržitelného rozvoje je podpořit iniciativy, které přispívají k udržitelnému rozvoji ve svém regionu či které propagují myšlenku udržitelného rozvoje.

 

Školy v území MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

Brzkov, Dobronín, Herálec, Jamné, Lípa, Nížkov, Polná, Šlapanov, Štoky, Věž, Věžnice, Zhoř

 

Obce v územní působnosti MAS Českomoravské pomezí o.p.s.:

Arnolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Herálec, Jamné, Jersín, Kamenná, Kochánov, Květinov, Lípa, Měšín, Michalovice, Nadějov, Nížkov, Okrouhlička, Poděšín, Polná, Rosička, Rybné, Sirákov, Skorkov, Slavníč, Smrčná, Stáj, Šlapanov, Štoky, Úsobí, Věž, Věžnice (HB), Věžnice (JI), Věžnička, Záborná, Zhoř, Ždírec

aktuality

akce v regionu

Obce i kraje mohou opět žádat o dotace na ekologická auta, k dispozici je 100 milionů korun

Již podruhé mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace šanci žádat o dotaci na nákup vozidel na alternativní pohony. Rozdělovat se bude rovných 100 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí. Oproti loňské výzvě se mohou žadatelé těšit na vyšší dotace i zvýhodněnou půjčku, kterou mohou nově s dotací zkombinovat, nebo na dotaci k úhradě nákladů operativního leasingu. Příspěvek mohou stejně jako loni čerpat na elektromobily, plug-in hybridy, vozy na stlačený zemní plyn – CNG a zcela nově i na vozy s plně hybridním pohonem. Příjem žádostí poběží až do 27. září 2018.

 

Další informace na https://www.mzp.cz/cz/news__171101_ekoauta