Dotace pro sportovní organizace COVID

Dotace pro sportovní organizace COVID

Sportovní organizace si mohou žádat o dotaci na pokrytí ztrát za období karantény. 

Všechny detaily najdete na: https://www.agenturasport.cz/covid-sport/  

Vyplnění žádosti je jednoduché a rychlé. 

aktuality

akce v regionu

SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu

SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu

Dovolujeme si vás informovat, že Kraj Vysočina vyhlásil soutěž s finanční odměnou až 100 tisíc Kč pro subjekty v cestovním ruchu, které připraví originální či inovovaný produkt v oblasti cestovního ruchu, propojující atraktivity Kraje Vysočina.

 

Soutěž končí 24. června 2020 a její podmínky jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

https://www.kr-vysocina.cz/soutez-kraj-odmeni-sty-tisici-originalni-projekty-k-posileni-atraktivity-regionalniho-cestovniho-ruchu/d-4101712/p1=3380

 

Kontaktní osobou pro konzultace je Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 534, e-mail: hajkova.ivona@kr-vysocina.cz.

aktuality

akce v regionu

Podklady pro jednání Partnerství MAS

Podklady pro jednání Partnerství MAS

Způsob jednání – Per rollam (prostřednictvím hlasovacího listu v př.1)

Otevření hlasování: 29. dubna 2020

Ukončení hlasování per rollam: čtvrtek 7. 5. 2020

 

Program jednání:

1)       Jmenování předsedajícího a zapisovatele

2)       Volba orgánů o.p.s.

3)       Volba orgánů Partnerství MAS

4)       Rozšíření území – Obec Úhořilka

5)       Výroční zpráva MAS Českomoravské pomezí za rok 2019

6)       Hospodaření MAS Českomoravské pomezí za rok 2019 a zpráva auditora

7)       Schválení změn Integrované strategie MAS ČMP

8)       Realizace výzev v roce 2020

9)       Rozpočet na rok 2020

10)    Národní konference Venkov 2020

11)    Příprava nového plánovacího období 2021 – 2027

 

Způsob jednání:

 • V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru bylo rozhodnuto, že se jednání Partnerství MAS uskuteční formou per rollam – tedy elektronickou formou.
 • Hlasování proběhne formou vyplnění Hlasovacího listu (př. 1), který vyplní statutární zástupce nebo pověřená osoba (tj. doplnit název organizace, jméno hlasující osoby a datum hlasování. Jednotlivé vyjádření svého hlasu označíte X.)
 • Doplňující informace k jednotlivým bodům jsou uvedeny v přílohách emailu 
 • Pro zodpovězení dotazů je možné kontaktovat kancelář telefonicky nebo emailem.

(Marta Vencovská –  telefon: 608 640 399, email: marta.vencovska@mascmp.cz)

 • Prezenční jednání Partnerství MAS se uskuteční koncem roku 2020.
 • Hlasování proveďte, prosím, prostřednictvím zaslání emailu s doplněnou přílohou č. 1

                          do čtvrtka 7. 5. 2020 na emailklara.dvorakova@mascmp.cz


  aktuality

  akce v regionu

  SeniorE – Svět, kde si sousedé pomáhají

  SeniorE – Svět, kde si sousedé pomáhají

  Říci si o pomoc není ostuda. Po celé republice jsou nás desítky. Jsme dobrovolníci ochotní přinést nákup, léky, nebo třeba roušky. Možná právě Vaše babička nebo její soused mohou tuto pomoc využít.

  Máte rodiče, o které se přes týden nemá kdo postarat? Žijí vaši prarodiče mimo zaběhnutý systém sociálních služeb? Nemáte v těchto dnech čas být vašim starším příbuzným tak nablízku, jak by bylo třeba? Pak jim, prosím, nainstalujte tuto aplikaci, zaregistrujte je a naučte je ji používat. Zabere to tak 15 minut a službu to udělá velikou.

   

  Podrobnější informace naleznete na https://seniore.org/

  aktuality

  akce v regionu

  Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

  Soutěž Přeměna odpadů na zdroje

  4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest opět hledá příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami. 

  Soutěž má za cíl motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo pro výrobu nových výrobků k použití. To vše v duchu udržitelného využívání zdrojů a na podporu oběhového hospodářství. Soutěžící dostanou příležitost prezentovat dobrou praxi a inspirovat ostatní.

  Do soutěže se můžete hlásit v kategoriích:
  1. Podnikatelské a výrobní subjekty
  2. Podnikatelské subjekty ve stavebnictví
  3. Obce, města, kraje, instituce veřejné správy
  4. Studenti VŠ
  5. Studenti VOŠ, SŠ, SOU
  6. Žáci ZŠ a organizace volnočasových aktivit
  7. Cirkulární počin

  Přihlášky lze podat nejpozději do 15. 4. 2020.
  Více informací a pravidla soutěže najdete na www.druhotnasurovina.cz
  Vítězné projekty budou slavnostně vyhlášeny v červnu v historických prostorách Senátu,

  Další informace na https://www.mzp.cz/cz/premena_odpadu_na_zdroje

   

  aktuality

  akce v regionu

  Lesy – problémy s kůrovcem

  Lesy – problémy s kůrovcem

  – dokument  Jak bojovat s kůrovcem – https://www.youtube.com/watch?v=gGJT9te3RcQ

  – Kůrovec song – https://www.youtube.com/watch?v=H0rQM-X46Bk

  aktuality

  akce v regionu