Dotační příležitosti pro obce na rok 2019

Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR a Státním fondem životního prostředí ČR uspořádal dne 28. 11. 2018 seminář, který se zaměřil na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí. Seminář byl určen zástupcům obcí, od nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionů a místních akčních skupin na Vysočině.

„Cílem semináře bylo přiblížit starostům, v jakých programech a výzvách budou moci v příštím roce čerpat prostředky na své rozvojové potřeby,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

V rámci semináře zazněly aktuální informace ke 3. vlně tzv. kotlíkových dotací a k čerpání v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Na seminář dále přijali pozvání zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří představili připravované programy na podporu rozvoje regionů a podporu rozvoje bydlení v roce 2019. Zástupce Státního fondu životního prostředí pohovořil o připravovaných výzvách v rámci Národního programu Životní prostředí a doplnil též přehled otevřených výzev v Operačním programu Životní prostředí.

„Národní dotační programy v gesci ministerstev patří k důležitým zdrojům finanční podpory, především pro menší obce, a přispívají významným způsobem k obnově a rozvoji venkovského prostoru na Vysočině,“ říká Pavel Pacal. „Jsem proto velmi rád za dnešní hojnou účast a věřím, že seminář všem zúčastněným přinesl praktické a užitečné informace o dostupných možnostech financování.“

Seminář Dotační příležitosti pro obce na rok 2019 byl připraven s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina a zúčastnilo se jej více jak 130 starostů a zástupců místních akčních skupin a mikroregionů působících na Vysočině i mimo region.

Prezentace ze semináře ke stažení

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová dokumentace zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem. Žádost se podává na stránkách mseu.mssf.cz.
Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.
Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014.
Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.
Na jaké úpravy lze podporu získat, si můžete prohlédnout zde.
Veškeré informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III naleznete zde.
Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Seminář kůrovcová kalamita a možnosti řešení

MAS Českomoravské pomezí o.p.s. vás zve na seminář, který je určen pro fyzické i právnické osoby, které jsou majiteli nebo nájemci lesa.

Udržitelné lesy na Vysočině

Kůrovcová kalamita a možnosti řešení

Datum konání: úterý 8. ledna 2019, od 15:00 hod                                                   

Místo konání: Polná, Zámecká restaurace – salonekZámek 485, 588 13 Polná

 

PROGRAM

15:00 – 15:10 Úvod – Marta Vencovská, MAS Českomoravské pomezí
15:10 -15:45

Kůrovcová kalamita v lesích na Vysočině – pohled z praxe

Ing. Petr Bednář, ředitel Lesního družstva Polná

15:45 – 16:30

Kůrovcová kalamita z pohledu Zákona o lesích a souvisejících předpisů

Ing. Jaroslav Voráček, Oddělení lesního hospodářství a myslivosti Kraje Vysočina

16:30 – 17:15 Národní a krajské zdroje na pomoc při řešení kůrovcové kalamity pro rok 2019 – Ing. Bc. Jitka Merunková, Oddělení zemědělství Kraje Vysočina
17:15 – 17:45 Diskuse a ukončení semináře
  • Cílem aktivity je podpora majitelů a nájemce lesů v Kraji Vysočina při řešení problémů kůrovcové kalamity
  • Seminář se koná ve spolupráci s Krajem Vysočina v rámci realizace projektu MA21
  • Možnost konzultace a vyplnění žádosti do oblasti lesnictví
  • Důležitým aspektem setkávání je výměna zkušeností a příkladů z praxe
  • Více informací: Marta Vencovská, tel. 608 640 399
  • Drobné občerstvení

Přihlásit se můžete do 5. 1. 2019 na email

klara.dvorakova@mascmp.cz

Akce je realizována v rámci projektu „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“ a je podpořena Krajem Vysočina.

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Velká prázdninová soutěž 2018 vyhlášena

MAS Českomoravské pomezí vyhlásila od 15. 6. – 31. 8. 2018 Velkou prázdninovou soutěž.

Velká prázdninová soutěž pro děti je realizována v rámci projektu místní Agendy 21 „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“.

Podrobnější informace o soutěži jsou ZDE

aktuality

akce v regionu

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Obce i kraje mohou opět žádat o dotace na ekologická auta, k dispozici je 100 milionů korun

Již podruhé mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace šanci žádat o dotaci na nákup vozidel na alternativní pohony. Rozdělovat se bude rovných 100 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí. Oproti loňské výzvě se mohou žadatelé těšit na vyšší dotace i zvýhodněnou půjčku, kterou mohou nově s dotací zkombinovat, nebo na dotaci k úhradě nákladů operativního leasingu. Příspěvek mohou stejně jako loni čerpat na elektromobily, plug-in hybridy, vozy na stlačený zemní plyn – CNG a zcela nově i na vozy s plně hybridním pohonem. Příjem žádostí poběží až do 27. září 2018.

 

Další informace na https://www.mzp.cz/cz/news__171101_ekoauta