Krampus přes hranice

Krampus přes hranice

Realizace projektu česko-rakouské přeshraniční spolupráce

Název projektu: Krampus přes hranice

Registrační číslo projektu: KPF-02-000-281

Žadatel: Krampus Vysočina, z. s.

Doba realizace projektu: 1. 4. 2022 – 31. 10. 2022

Projekt je zaměřen na spolupráci mezi spolky v ČR a AT, které se zabývají tématikou čertů, krampusů a čarodějnic.

Hlavní aktivity projektu:

Poznávací cesta do AT – akce byla realizována koncem letních prázdnin ve dnech 20. – 21. 8.2022. Poznávací cesty se zúčastnilo celkem 38 osob. Hlavním cílem cesty bylo rakouské město Hollabrunn a okolí. Partneři ze spolku Dionysos Pass nás provedli městem a seznámili nás s místními tradicemi a kulturními akcemi. Naším společným tématem byla hlavní náplň našich spolků, kterým je tématika čertů, krampusů a čarodějnic. Předali jsme si řadu zkušeností při realizaci akcí a činnosti našich spolků. Rakouští partneři mají za sebou dlouholeté a bohaté zkušenosti, o které se s námi rádi podělili. Během večerního posezení proběhlo i setkání realizačního týmu. Druhý den proběhla velmi zajímavá exkurze v řezbářské dílně ve Hadersdorfu. Odpoledne jsme zamířili zpět do České republiky.

 

 

Krampus v Polné – třídenní akce proběhla v areálu Měšťanského pivovaru v Polné a okolí ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2022. V pátek probíhala společná příprava a instalace výstavy. V sobotu a v neděli probíhala společná akce pro širokou veřejnost. Hlavní akcí byla  výstava masek a kostýmů krampus, která probíhala v sobotu a neděli ve sklepení pivovaru. Díky společné realizaci výstavy s partnery z At a dalšími spolky zabývající se tématikou čertů a krampus bylo na výstavě instalováno 92 kostýmů a masek. Jednalo se tak o největší výstavu krampus v České republice. Výstavu navštívilo přes 3 tisíce návštěvníků. V sobotu odpoledne na nádvoří Měšťanského pivovaru v Polné probíhal pestrý program pro širokou veřejnost – hudební produkce, soutěže, hry, taneční vystoupení a ohňová show. Pro partnery z AT jsme měli připraven i doprovodný program – poznávání města Polná a seznámení s místními tradicemi a kulturními akcemi. Do projektu se celkem účastnilo 3.115 osob z Vysočiny a z různých koutů Česka.

Za možnost účasti v tomto úžasném projektu přeshraniční spolupráce AT – CZ moc děkujeme a těšíme se na další společné akce.

P. Jelínek, Krampus Vysočina, z s.

 

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů Partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů Partnerství MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Datum a čas: úterý 31. května 2022 od 17:00 hod

Místo: Měšťanský pivovar Polná (salonek)

 

 

 

Program jednání:

  • Zahájení
  • Informace o činnosti MAS za období 2021- 2022
  • Volba orgánů MAS
  • Zpráva dozorčí rady
  • Výroční zpráva za rok 2021 a hospodaření MAS
  • SCLLD MAS Českomoravské pomezí o.p.s. na období 2021-2027
  • Diskuze, drobné občerstvení
  • Závěr

 

Způsob jednání: Partner MAS se účastní jednání sám, je – li právnickou osobou, jedná svým statutárním orgánem, případně zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny. Jeden zmocněnec nemůže zastupovat při účasti na jednání Partnerů MAS různé zájmové skupiny (viz Statut čl. XVI. odstavec 7).

 

Svoji účast, prosíme, potvrďte do 25. 5. 2022 na email: klara.dvorakova@mascmp.cz

 

Kontaktní osoba:

Klára Dvořáková, Tel. 776 122 106

 

Ing. Vojtěch Rosický,                                                                                  Marta Vencovská,

předseda správní rady                                                                               ředitelka o.p.s.

Z

aktuality

akce v regionu

Seminář na téma „Jak vylepšit web obcí“

Seminář na téma „Jak vylepšit web obcí“

Zveme Vás na seminář na téma „Jak vylepšit web obcí“. Seminář se koná v rámci projektu „DigiVill“

Kdy: 18. 5. 2022, 10:00 – 16:30

Kde: Univerzitní centrum Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 2,  Telč

Program

10:00 Zahájení
10:00 – 10:15

Úvodní slovo

Mgr. Hana Hajnová – 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Přivítání účastníků, představení projektu DigiVill

10:15 – 12:15

 

Přístupnost a povinné obsahové náležitosti webů obcí

Michal Hinda – SMS-služby s.r.o., vedoucí auditu webových stránek

(jak vhodně koncipovat webovou prezentaci)

12:15 – 13:15 Přestávka na oběd

13:15 – 14:15

 

 

 

Digitální dostupnost v obcích

Birgit Masopust – BhW Niederösterreich GmbH

(Jak zlepšit komunikaci s občany)

14:15 – 15:45

 

Využití webových stránek k participaci občanů na řízení obcí – I. blok

Marketing menších obcí – II. blok

Michaela Oulehla, Jan Janča – Digitální agentura Cognito.CZ, s.r.o.

(ukázky z aplikace PinCity – 3. místo v prestižní soutěži Zlatý středník 20/21; fokus a diferenciace jako cesty k úspěšné marketingové komunikaci)

15:45 – 16:00

 

Webové stránky jako páteř informačního systému městyse

Zdeněk Ryšavý – starosta obce Okříšky

(Okříšky – několikanásobný vítěz v soutěži Zlatý erb, která je zaměřena na webové stránky obcí)

16:00 – 16:30 Diskuse s možností kladení dotazů na přednášející
16:30 Ukončení semináře

Seminář bude tlumočen. Občerstvení, doprava a další náklady jsou hrazeny všem účastníkům v rámci projektu DigiVill (ATCZ248) z programu Interreg V-A AT-CZ.

 

V případě Vašeho zájmu o účast se prosím přihlašujte nejpozději do 13. 5. 2022 prostřednictvím následujícího e-mailu či telefonicky:

E-mail: Sedmikova.E@kr-vysocina.cz

Telefon: +420 564 602 559

Po přihlášení obdržíte včas nezbytné organizační pokyny. V případě zájmu více osob bude zajištěna autobusová doprava do místa konání akce a zpět.

 

aktuality

akce v regionu

Koná se 5. ročník soutěže Náš evropský projekt

Koná se 5. ročník soutěže Náš evropský projekt

V březnu se otvírá 5. ročník soutěže „Náš evropský projekt“. Cílem soutěže je ocenit zajímavé projekty realizované na území měst, městských částí a obcí. Podmínkou je, že se musí jednat o projekty podpořené z evropských fondů. Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) mají velkou šanci v soutěži uspět. V programovém období IROP 2014 – 2020 vzniklo velké množství projektů, které se mohou pochlubit svým propracovaným přístupem pro rozvoj svého území.

aktuality

akce v regionu

Čistá Vysočina 2022

Čistá Vysočina 2022

V letošním už třináctém ročníku tradiční akce Čistá Vysočina se podařilo přírodě ulehčit od 70 tun odpadků. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny svezla z 2 000 km silnic I., II. a III. třídy 48 tun odpadků, dalších více než 20 tun se svezlo z přihlášených komunikací v majetku obcí. Dobrovolníci se také pustili do úklidu řeky Sázavy, kde sesbírali více než jednu tunu odpadků.

 

 K vyčištění více než 50 kilometrů břehů i toku řeky Sázavy využili dobrovolní sběrači loďky a společně vyčistili řeku od další 1,3 tuny různého smetí, o kterém si zřejmě někteří mysleli, že ho voda odnese. „Celkem tedy dobrovolníci přírodě na Vysočině ulehčili od 70 tun odpadků, což je zhruba stejně jako v loňském roce, kdy ovšem účast a počet zaregistrovaných úseků byly i kvůli pandemii poloviční. V době před pandemií šlo dokonce o 101 tun, tudíž jsme rádi, že můžeme sledovat pozitivní trend. Už během přihlašování jsme měli od některých účastníků zprávy, že se situace zlepšuje a že je odpadků kolem silnic, které chodí každoročně uklízet, méně. Přejme si, aby tomu tak bylo i nadále,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová, která se akce Čistá Vysočiny pravidelně účastní.

 

„Letošní ročník této tradiční akce, kterou pořádá Kraj Vysočina, přilákal rekordní počet účastníků, téměř 26 tisíc. Je tedy vidět, že lidem v našem kraji není lhostejné prostředí, ve kterém společně žijeme. Snažíme se přírodu, ale i sebe kultivovat a postupně vytváříme z Vysočiny lepší místo pro život. Všem dobrovolníkům, kteří v krásném, ale někdy i nevlídném a chladném jarním období vyrazili do terénu, patří ještě jednou velké poděkování,“ doplnila Hana Hajnová.

 

Čistá Vysočina je realizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Akce se koná každoročně u příležitosti Dne Země, který připadá na 22. duben a přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí v našem regionu. Koordinaci zajišťuje Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic.  Více informací o akci naleznete na webových stránkách www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

 

Třináct let, jeden cíl – Čistá Vysočina! Děkujeme, že jste s námi!

 

Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-letos-uklidili-dobrovolnici-70-tun-odpadku/d-4114380/p1=1013

Zapojení MAS Českomoravské pomezí do akce Čistá Vysočina 2022

Do akce Čistá Vysočina se zapojujeme od roku 2016. V letošním roce jsme opět sbírali odpadky u silnice Polná – Brzkov a druhým úsekem byl Dobroutov – Lipina.  

aktuality

akce v regionu

Kampaň den země – 22. dubna

Kampaň den země – 22. dubna

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. Česká republika se zapojila do kampaně od roku 1990.

Něco málo z historie akce
Historie Dne Země začala v roce 1969, kdy mírový aktivista John McConnell navrhl na konferenci UNESCO v San Franciscu, aby byl stanoven den, který bude věnován Zemi a konceptu míru a jako datum navrhl 21. březen, jako den, kdy je stejná délka dne i noci jak na severní, tak na jižní polokouli. McConnel vytvořil také vlajku Dne Země. Tento den byl později potvrzen v prohlášení, které sepsal McConnell a podepsal generální tajemník OSN U Thant. O měsíc později navrhl americký senátor Gaylord Nelson, aby 22. dubna 1970 proběhla celonárodní environmentální vzdělávací akce. Jako národní koordinátor byl stanoven Denis Hayes. Nelson s Hayesem se shodli na to, že se akce bude nazývat „Den Země“. Nelson později za svoji práci dostal prezidentskou medaili svobody. První Den Země proběhl pouze ve Spojených státech, v dalších letech Denis Hayes rozšířil tuto akci i do dalších zemí.
Od roku 1971 začala Den Země organizovat OSN. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice. Jednou z prvních oslav byl studentský happening s Matkou Země a Blanickými rytíři, kteří byli zváni, aby pomohli Zemi od odpadů, klimatických změn a přebujelého konzumerismu.
Dnes slaví Den Země víc než miliarda lidí ve více než 193 státech světa a stal se tak největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

Neoficiální vlajka Dne Země od Johna McConnella používá The Blue Marble – snímek Země z Apolla 17.

Zdroj: https://cs.wikipedia

Země je dar, který jsme si vypůjčili od svých vnuků.

Indiánské přísloví

aktuality

akce v regionu