Počátecká klapka

 

V sobotu 25. května od 14 hodin proběhne v Počátkách na Vysočině kulturní akce Počátecká klapka. V jejím průběhu se budou moci návštěvníci setkat s hercem Robertem Miklušem (seriály Doktor Martin či Strážmistr Topinka), spatřit filmovou módní přehlídku v podání několika souborů vysočinských ochotníků, vyslechnout vzpomínky pamětníků z řad počáteckých občanů, kteří se účastnili natáčení filmových Postřižin a ledacos dalšího.

 

Akce, která má za cíl mimo jiné i představit již probíhající turistickou kampaň Vysočina filmová, bude v Počátkách probíhat na Palackého náměstí, před Hotelem U Modré hvězdy i přímo v něm – budete si moci prohlédnout výstavu fotografií, účastnit se diskusního setkání představující zmiňovanou turistickou kampaň či si pod schody hotelu po vzoru Maryšky (jejíž vlasy jsou spolu s Kašnou sv. Jana Nepomuckého pýchou tohoto města) dát lahodné pivo. Zkrátka však nepřijdou ani děti. Po většinu odpoledne se budou moci na Palackého náměstí účastnit her na různých stanovištích a získat tak různé ceny.

Chystaný program vzniká ve spolupráci organizace Vysočina Tourism, kavárny Art Lover’s Café (Hotelu U Modré hvězdy) a Kulturního zařízení města Počátky. Na jeho průběhu se dále podílí i pět ochotnických divadelních souborů či počátecká ZŠ Otokara Březiny.

 

PODROBNÝ PROGRAM:

před hotelem a na Palackého náměstí:

14:00 Slavnostní zahájení s úvodním slovem herce Roberta Mikluše

14:15 „Movie Fashion Show“ (módní přehlídka kostýmů inspirovaných filmy natočenými na Vysočině)

15:00 Vystoupení žáků ZŠ Otokara Březiny Počátky

15:15 Předváděčky žáků aerobicu i s jejich maminkami

15:30 Soutěže pro děti i dospělé

17:30 AWAL3 /// koncert

 

v hotelu:

15:30 Prezentace kampaně Vysočina filmová

16:15 Prezentace Hotelu U Modré hvězdy

16:45 Beseda a rozhovor s přímými účastníky natáčení Postřižin

 

Po celou dobu trvání akce je v hotelu a kavárně přístupná výstava fotografií z natáčení Postřižin.

aktuality

akce v regionu

Den pro rodinu v Okrouhličce

Den pro rodinu – Nedělní zábavné odpoledne pro děti i dospěláky v  Šejdorfském mlýně v Okrouhličce (26. 5. 2019)

Přijďte si s námi užít krásné odpoledne do Okrouhličky. Mateřská a rodinná centra budou na festivalu připravovat bohatý program pro rodiny tak, aby si ho užila celá rodina od nejmenších po nejstarší členy rodiny. Od 14:00 do 18:00 hod. bude připraven bohatý program, kde se představí klaun Lukýnko, děti si zacvičí zumbu, dále bude připraveno malování na obličej, hry, tvořivé dílničky, loutková pohádka a další. Záštitu nad akcí převzal Mgr. Pavel Franěk 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.

Pořadatelé akce: Spolek TILIA a Síť pro rodinu, z.s.

Akce je podpořena Krajem Vysočina v rámci projektu „Spolupráce na Vysočině – 2019“.

Kontakt pro média: Daria Čapková, daria.capkova@sitprorodinu.cz, 602 178 864

 

Hlavní program na hlavním jevišti

14:00 Mažoretky

14:30 Loutková pohádka

15:00 Dětská zumba

15:30 Klaunské vystoupení

16:00 Dětská zumba

16:30 Diskotéka pro děti

18:00 Ukončení festivalu

 

Vstupné dobrovolné

 

 

aktuality

akce v regionu

Pozvánka na Partnerství MAS

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů a Partnerství  MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Datum a čas: úterý 23. dubna 2019 od 17:00 hod Místo: Polná, Zámek 485, sál Základní umělecké školy (přízemí)  Program jednání:
 • Zahájení
 • Informace o činnosti MAS za období 2018 – 2019 3) Změna SCLLD 4) Volba orgánů:
  • volba výběrové komise
  • doplnění člena správní rady / programového výboru
  • potvrzení člena dozorčí rady / monitorovacího výboru (kooptace)
 • Zpráva dozorčí rady
 • Hospodaření za rok 2018
 • Výroční zpráva za rok 2018
 • Diskuze, drobné občerstvení
 • Závěr
Výběrová komise – po roce opět končí období působnosti stávajících členů výběrové komise (funkční období 1 rok, opakování je možné). Členy výběrové komise mohou být jak zástupci partnerů, tak zástupci ostatních subjektů, kteří mají prokazatelně působnost v území MAS Českomoravské pomezí. Pokud máte návrh nominace na člena výběrové komise, prosíme o zaslání kandidatury na kontaktní email (mimo stávajících členů). Děkujeme. Způsob jednání: Partner MAS se účastní jednání sám, je – li právnickou osobou, jedná svým statutárním orgánem, případně zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny. Jeden zmocněnec nemůže zastupovat při účasti na jednání Partnerů MAS různé zájmové skupiny (viz Statut čl. XVI. odstavec 7). Svoji účast, prosíme, potvrďte do 15. 4. 2019 na email: klara.dvorakova@mascmp.cz  Kontaktní osoba – Klára Dvořáková, Tel. 776 122 106

aktuality

akce v regionu

PODPORA ZDRAVÍ VE ZDRAVÝCH MĚSTECH

1. ČÁST Z CYKLU SEMINÁŘŮ PRO ZÁSTUPCE MĚST, OBCÍ, KRAJŮ

Téma: OBEZITA DĚTÍ A JAK JÍ PŘEDCHÁZET – ROLE OBCÍ/KRAJŮ

16. dubna 2019, Krajský úřad Kraje Vysočina, místnost B.3.15

Program semináře je ke stažení ZDE.

 

 

 

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 10. 4. 2019: www.ZdravaMesta.cz/cyklus-podporazdravi/registrace

Kontakt pro další informace:
SZÚ Jihlava – Bc. Jana Böhmová

T: 567 577 732 nebo 724 810 128,

email: jana.bohmova@szu.cz

Akce je bez účastnického poplatku.

 

aktuality

akce v regionu