Klapka, filmová Vysočina poprvé …

Soutěž „Turistické pasy pro děti“

V letošním roce budou mít děti možnost opět soutěžit s prázdninovým pasem, a to tentokrát v rámci turistické hry filmová „KLAPKA“. Akce probíhá v rámci celého Kraje Vysočina a herní místa jsou vždy spojena s filmovým natáčením. Hlavním pořadatelem akce je organizace Vysočina Tourism. Záštitu nad akcí převzal všem jistě dobře známý herec Josef Dvořák. Soutěž probíhá po celou turistickou sezónu, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 na 28 místech v Kraji Vysočina, kde děti plní úkoly. V rámci soutěže pro děti připravena pátrací hra, kde na 15 místech je umístěna keška.

 

 

 Svůj filmový „Turistický pas“ si budou moci účastníci vyzvednout na kterémkoli herním místě či turistickém informačním centru v Kraji Vysočina.

Malý filmový dárek získá každý účastník hry a pro úspěšné cestovatele jsou připraveny i zajímavé ceny:

 • Za deset razítek z různých herních míst získají děti filmový batoh.
 • Za nasbírání nadpoloviční většiny, tj. čtrnáct razítek, se můžou děti zúčastnit slosování o hlavní ceny, které proběhne na konci sezony:
 • cena 1 x víkendový pobyt ve filmovém Letohrádku sv. Vojtěcha
 • cena 10 x návštěva filmových ateliérů
 • cena 25 x desková hra Vysočina

https://www.vysocina.eu/temata/vysocina-filmova/klapka-filmova-vysocina-poprve

Ke stažení:

Seznam míst

Turistický pas

Umístění schránek

Malá muzika nauše Pepíka v Okrouhličce

7. 7. 2019 od 15 hodin

Šejdorfský mlýn v Okrouličce

 vstupné 120,- Kč, v předprodeji 100,- Kč (v Šejdorfském mlýně)

rezervace: 606 740 050, 603 427 686

Plakát je ke stažení ZDE

 

Pozvánka na Partnerství MAS

Pozvánka na jednání zakladatelů – partnerů a Partnerství  MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Datum a čas: úterý 23. dubna 2019 od 17:00 hod Místo: Polná, Zámek 485, sál Základní umělecké školy (přízemí)  Program jednání:
 • Zahájení
 • Informace o činnosti MAS za období 2018 – 2019 3) Změna SCLLD 4) Volba orgánů:
  • volba výběrové komise
  • doplnění člena správní rady / programového výboru
  • potvrzení člena dozorčí rady / monitorovacího výboru (kooptace)
 • Zpráva dozorčí rady
 • Hospodaření za rok 2018
 • Výroční zpráva za rok 2018
 • Diskuze, drobné občerstvení
 • Závěr
Výběrová komise – po roce opět končí období působnosti stávajících členů výběrové komise (funkční období 1 rok, opakování je možné). Členy výběrové komise mohou být jak zástupci partnerů, tak zástupci ostatních subjektů, kteří mají prokazatelně působnost v území MAS Českomoravské pomezí. Pokud máte návrh nominace na člena výběrové komise, prosíme o zaslání kandidatury na kontaktní email (mimo stávajících členů). Děkujeme. Způsob jednání: Partner MAS se účastní jednání sám, je – li právnickou osobou, jedná svým statutárním orgánem, případně zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpisy zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřeny. Jeden zmocněnec nemůže zastupovat při účasti na jednání Partnerů MAS různé zájmové skupiny (viz Statut čl. XVI. odstavec 7). Svoji účast, prosíme, potvrďte do 15. 4. 2019 na email: klara.dvorakova@mascmp.cz  Kontaktní osoba – Klára Dvořáková, Tel. 776 122 106

PODPORA ZDRAVÍ VE ZDRAVÝCH MĚSTECH

1. ČÁST Z CYKLU SEMINÁŘŮ PRO ZÁSTUPCE MĚST, OBCÍ, KRAJŮ

Téma: OBEZITA DĚTÍ A JAK JÍ PŘEDCHÁZET – ROLE OBCÍ/KRAJŮ

16. dubna 2019, Krajský úřad Kraje Vysočina, místnost B.3.15

Program semináře je ke stažení ZDE.

 

 

 

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 10. 4. 2019: www.ZdravaMesta.cz/cyklus-podporazdravi/registrace

Kontakt pro další informace:
SZÚ Jihlava – Bc. Jana Böhmová

T: 567 577 732 nebo 724 810 128,

email: jana.bohmova@szu.cz

Akce je bez účastnického poplatku.