S nůší do světa řemesel

Registrační číslo: 12/015/4210a/563/000018
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond v rámci Programu rozvoje venkova, IV.2.1.
Doba realizace projektu: 9/2012 – 8/2014
Doba udržitelnosti: 2015 – 2020
Celkové výše dotace: – 3.696.007 Kč (z toho dotace pro MAS ČMP – 1.265.827 Kč)
Partneři projektu: MAS Via rustica o.s. (leader partner), MAS LEADER – Loucko, MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Partneři v území: DDM Polná, ZUŠ Polná, obec Jamné, keramika Okrouhlička a Věžnička

Cílem projektu bylo navázání na regionální tradiční řemeslnou činnost se snahou přispět ke zvýšení znalostí, dovedností a zručnosti všech, kteří se zajímají o tradiční lidová řemesla.

Předmětem projektu byly 3 základní aktivity:

  • vzdělávání pracovníků muzeí, kulturních zařízení a organizací, zabývajících se historií, tradicemi a řemesly v těchto regionech,
  • řemeslné kurzy pro děti a rodiny s dětmi, neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, školy, umělecké školy, apod.
  • aktivní účast na regionálních akcích – přehlídka dovedností dětí, ukázky řemesel v podání dětí a mládeže.

V rámci projektu se konalo celkem 10 rukodělných kurzů ro zájemce z řad veřejnosti. Kurzy se věnovaly těmto  tématům:
keramika, pletení z pedigu, enkaustika, skleněné vitráže, grafika a malování na hedvábí.

Kurzy byly pro účastníky bezplatné a byly vedeny odbornými lektory. Putovní výstava výrobků z rukodílen je součástí regionálních akcí v rámci aktivit v době udržitelnosti projektu.
Vzdělávání pracovníků muzeí a kulturních zařízení probíhalo v šesti navazujících blocích, přičemž pokaždé v  místě sídla partnerského muzea (Pacov, Kamenice nad Lipou, Horní Cerekev, Polná, Luka nad Jihlavou a Těchobuz).

Vítání léta v Polné

Závěrečnou akci projektu „S nůší do světa řemesel“ Vítání léta na hradním nádvoří a u rybníka Peklo v Polné se uskutečnila 28. června 2014 od 14 hodin na hradním nádvoří. Na návštěvníky akce čekal bohatý program, zájemci si mohli vyzkoušet řadu rukodělných činností – pedig, keramiku, práci s kůží a nebo výrobu obrázkových kostek.

V rámci projektu byl také pořízen velkoplošný party stan s pódiem a pivními sety, který byl na této akci poprvé „odzkoušen“, nyní si jej mohou bezplatně zapůjčovat obce a organizace z územní MAS CMP.

fotogalerie z Vítání léta

Rukodělné kurzy pro veřejnost v rámci projektu „S nůší do světa řemesel“

V rámci projektu „S nůší do světa řemesel“ se konalo ve spolupráci MAS a partnerských organizací celkem 10 rukodělných kurzů pro zájemce z řad veřejnosti. Kurzy se věnovaly věnovat tématům – keramika, pletení z pedigu, enkaustika, skleněné vitráže, grafika a malování na hedvábí. Kurzy byly pro účastníky bezplatné a byly vedeny odbornými lektory.

Fotogalerie z kurzů

kurz keramiky
ZUŠ Polná

13. 6. 2013

kurz pletení z pedigu
ZŠ Jamné

15. 6. 2013

kurz keramiky
Statek u Tadeáše, Věžnička

22. 6. 2013

kurz keramiky
Okrouhlička

2. 7. 2013

kurz grafiky
ZUŠ Polná

12. 9. 2013

kurz skleněných vitráží
DDM Polná

19. 9. 2013

kurz malování na hedvábí
ZUŠ Polná

3. 10. 2013

kurz pletení z pedigu
DDM Polná

9. 10. 2013

kurz enkaustiky
ZUŠ Polná

17. 10. 2013

kurz keramiky
DDM Polná

24. 10. 2013

Udržitelnost projektu „S nůší do světa řemesel“

V rámci udržitelnosti projektu „S nůší do světa řemesel“ byla prezentována putovní výstava rukodělných výrobků.
Akce proběhla 11.  9.  2016 v Okrouhličce během „Dne pro rodinu“, v příjemném prostředí areálu Šejdorfského mlýna.
Celé odpoledne bylo zaměřeno tak, aby si ho užila celá rodina od nejmenších po nejstarší členy rodiny. Organizátoři připravili bohatý hlavní i doprovodný program, který navštívilo téměř 500 lidí.
Na programu se podílely zástupci partnerských MAS – Via Rustica o.s., MAS LEADER – Loucko, z.s. a MAS Českomoravské pomezí.

fotogalerie z Vítání léta