MAS Českomoravské pomezí o.p.s. ve své územní působnosti poskytuje metodickou a konzultační pomoc s přípravou žádostí v rámci šablon a následnou pomoc při samotné realizaci projektů.

 

Pro školy a školská zařízení území MAS ČMP je tato pomoc zdarma.

Marta Vencovská

+ 420 608 640 399

marta.vencovska@mascmp.cz