Z

vyhodnocené výzvy PRV

Ing. Vojtěch Rosický

manažer PRV

konzultační hodiny

pondělí 9:00 – 16:00

dále dle dohody
(doporučujeme objednání)

mobilní telefon

+420 777 032 151

e-mail

 vojtech.rosicky@mascmp.cz