DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – ROZVOJ REGIONU

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – ROZVOJ REGIONU

Máte zájem o rozvoj regionu MAS Českomoravské pomezí? Pojďte se s námi podělit o svoje názory na současný stav a na budoucí rozvoj regionu!

Cílem dotazníkového šetření je definovat potřeby a přání místních obyvatel a zjišťovat problémy a investiční záměry firem a OSVČ působících na území obcí: Arnolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Herálec, Jamné, Jersín, Kamenná, Kochánov, Květinov, Lípa, Měšín, Michalovice, Nadějov, Nížkov, Okrouhlička, Poděšín, Polná, Rosička, Rybné, Sirákov, Slavníč, Smrčná, Stáj, Střítež, Šlapanov, Štoky, Úhořilka, Úsobí, Věž, Věžnice (HB), Věžnice (JI), Věžnička, Záborná, Zhoř, Ždírec

 

Pokud žijete nebo pokud vaše organizace či firma působí v některé z výše uvedených obcí, tak prosím věnujete několik minut svého času k vyplnění on-line dotazníku, který najdete na http://www.mascmp.cz/dotazniky-2021/

Dotazník pro veřejnost je anonymní a zapojit se může každý obyvatel města / obce starší 15 let. Dotazníky pro firmy a organizace jsou již adresné a jejich cílem je získání přehledu o činnosti, potřebách, problémech a zmapování plánovaných investičních aktivit a projektů pro období 2021- 2027 ve veřejném, neziskovém a podnikatelském sektoru.

Výstupy budou využity při aktualizaci strategie rozvoje MAS Českomoravské pomezí a budou předány vedení jednotlivých obcí zapojených do dotazníkového šetření.

Dotazníkové šetření probíhá v období od 20. 11. 2020 – 20. 12. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

Marta Vencovská,

MAS Českomoravské pomezí o.p.s..

 

Dotazníky k on-line vyplnění:  http://www.mascmp.cz/dotazniky-2021

aktuality

akce v regionu

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚSPORNÝCH STAVEB – online kurz

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚSPORNÝCH STAVEB – online kurz

21. 10. 2020, 17:00 – 18:30, Kapacita 30 účastníků

přihlášky ZDE

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚSPORNÝCH STAVEB
Poradili jsme už tisícům stavitelů. S čím poradíme právě vám?
• JAK VYLADIT PROJEKT?
• JAK MÍT DOMA TEPLO A ZÁROVEŇ VYVĚTRÁNO?
• JAK USPOŘIT ZA ENERGIE?
• A JAK NA TO ZÍSKAT DOTACE?
• CO PŘINÁŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA STAVEBNÍKŮM?

 

BONUS PRO ÚČASTNÍKY
Každý registrovaný účastník získá příručku „Základní principy“ v pdf.

 

Jsme Centrum pasivního domu, z.s. – oborové sdružení, které už 15 let dělá velmi přínosnou osvětu zdravému a úspornému
bydlení. Zaměřujeme se na investory, odborníky, studenty i děti. Sdružujeme přes stovku ověřených firem a specialistů, kteří
komfortní, zdravé a energeticky úsporné domy navrhují, staví nebo pro ně vyrábí materiály, technologie a komponenty. Našim
cílem je otevřeně sdílet nabyté know-how se všemi, kterým záleží na zvýšení kvality stavění v Česku.
Co by Vám nemělo uniknout?
Každý rok otevíráme desítky pasivních domů po celé ČR.

Více informací: www.pasivnidomy.cz/dpd.

 

 

 

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Kde mám pole a co se na něm děje? Pomůže nový rádce Nadace Partnerství

Kde mám pole a co se na něm děje? Pomůže nový rádce Nadace Partnerství

 

Jak se dopátrám, kde leží moje půda a jak se na ní hospodaří? Na to odpoví nový Rádce pro vlastníky půdy, kterého spustila Nadace Partnerství. Přehledně a srozumitelně v něm provádí drobné vlastníky krok za krokem různými situacemi, které musí řešit. Lidé se tak dozví, jak vyhledat pozemky v katastru nemovitostí, zjistit kvalitu půdy nebo na co si dát pozor při uzavírání smlouvy se zemědělcem, který bude na jejich půdě hospodařit. Úskalím péče o půdu provede web www.propudu.cz.

 

 „Co je nejcennější dědictví České republiky? Lithium nebo korunovační klenoty? Jsem přesvědčen, že je to půda. Ta naše ale rychle ztrácí hodnotu i cenu. Rádce Nadace Partnerství vznikl proto, aby tento negativní trend pomohl zvrátit,“ všímá si Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství s odkazem na masivní degradaci zemědělské půdy v České republice.

 

 „Máme největší půdní bloky v Evropě. Na velkých lánech dochází snadněji k větrné a vodní erozi. Na polích hospodaří velká zemědělská technika, pro kterou jsou remízky, meze a polní cesty překážkou. Necitlivým obděláváním klesá úrodnost půdy. Její obnova trvá desetiletí, některé změny jsou dokonce nevratné,“ upozorňuje dále Kundrata.

 

 V České republice je aktuálně 3,2 milionů vlastníků půdy, z nichž ale hospodaří na svých pozemcích jen čtvrtina. Desetina největších velkých agrárních firem přitom obdělává 70 % veškeré půdy.

 

Intenzivní způsob hospodaření vede ke znehodnocení půdy i poklesu její ceny a výtěžnosti.

 

Erozí jsou ohroženy přes dvě třetiny zemědělské půdy. Podle údajů Ministerstva zemědělství deště odnesou z českých polí 21 milionů tun ornice ročně. Přitom obnova centimetru úrodné zeminy trvá i stovky let.

 

 Bez zdravé půdní struktury ztrácí půda živiny a přestává fungovat doplňování zásob podzemní vody, která začíná citelně chybět. Česká půda má přitom potenciál zadržet více než 8,4 milionu metrů krychlových vody, ve skutečnosti zvládne vsáknout pouhé dvě třetiny své kapacity. Pro srovnání – 165 největších českých vodních nádrží zadrží „pouhých“ 3 360 milionů metrů krychlových. Zachytit vodu v půdě je základním principem boje proti suchu i povodním.

 

Nadace Partnerství plánuje rádce průběžně doplňovat, připravuje i varianty pachtovních smluv a ve spolupráci s experty vyvíjí sadu na testování půdy.Každý třetí občan nebo občanka má v kapse pomyslný klíč ke zdravější krajině. Rádce jim na cestě ke změně a lepší péči o půdu pomůže,“ uzavírá Kundrata.

 

Více na www.propudu.cz

 

Kontakt pro média:
David Kopecký, media relations

 

e-mail: david.kopecky@nap.cz, mobil: 721 468 231

 

aktuality

akce v regionu

Přihlášky na výstavu Má vlast cestami proměn – příběhy domova

Přihlášky na výstavu Má vlast cestami proměn – příběhy domova

 

Přihlaste zdařilou obnovu památky či zajímavého místa na výstavu Má vlast cestami proměn – příběhy domova

Máte ve svém okolí zrekonstruovanou stavbu, památku, krajinný objekt či opomíjené zákoutí? Pokud ano, neváhejte a přihlaste ji do konce října na výstavu Má vlast cestami proměn, který v příštím roce vstupuje již do 13. ročníku.

Vybrané realizace budou součástí ucelené kolekce proměn z celé naší vlasti. Stanou se také součástí hlasování o nejlepší proměnu, hodnotit budou veřejnost i odborná porota. Vybrané projekty budou zastoupeny na výstavě, která bude po celý rok putovat po České republice a bude součástí významných událostí.

Výstava prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav míst před rekonstrukcí a po ní. Každý rok vidí více než 3,5 milionu jejích návštěvníků opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů, přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po krajinářské úpravy v parcích a sadech.

Hlavní těžiště projektu spočívá v putování. Každoročně se koná slavnostní veřejná vernisáž výstavy na Vyšehradě v Praze. Vernisáž probíhá celý den – můžete si užít stánky s řemeslnými výrobky, regionálními pochutinami, koncerty… Po zahájení se rozjede výstava rozdělená do krajských kolekcí do různých koutů České republiky a takto putuje celý rok. Můžete se s ní setkat na veřejných prostranstvích v obcích a městech, v knihovnách, na úřadech, ministerstvech, univerzitách, v ulicích, na hradech, zámcích i na nádražích.

Nejlepší proměny každý rok získávají ocenění. Hodnotí je veřejnost v den zahájení na Vyšehradě a po celý rok na webu, a také odborná porota architektů od vedením pana arch. Josefa Pleskota.

Proč se přihlásit?

Účast na výstavě je skvělým způsobem, jak svou se celorepublikově zviditelnit a zvýšit zájem vaši společnost. Podle průzkumů vidí výstavu či její část ročně cca 3,5 mil. lidí. O výstavě a jednotlivých proměnách pravidelně vychází články v tištěných i online médiích.

Vystavovatelům nabízíme:

– Tvorbu plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů (včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování)
– Vytištění a vystavení na slavnostním zahájení na Vyšehradě a v krajských kolekcích po celý rok
– Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
– VIP pozvánku na slavností vyhlášení na Vyšehradě
– Propagaci proměny na webu www.cestamipromen.cz  a Facebooku
– Publicitu v médiích – naše výstava má přes 100 mediálních výstupů ročně
– Možnost prezentace výstavy ve vašem městě nebo obci zdarma!

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 10. 2020. Registrační formulář najdete zde: http://cestamipromen.cz/prihlasit-promenu

Dlouho neváhejte, výstava je schopna pojmout jen cca 120 proměn.

Podrobné informace o podmínkách účasti, výstavě jako takové, o letošních proměnách ale i hlasování v soutěži o nejlepší proměnu 12. ročníku najdete na www.cestamipromen.cz

aktuality

akce v regionu

5. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“

5. výzva z Integrovaného regionálního operačního programu „MAS Českomoravské pomezí – IROP – Rozvoj sociálních služeb a komunitních center“

PR IROP V.

Opatření: A.1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

Potenciální žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center
– kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
– obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
– dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
– nestátní neziskové organizace
– církve
– církevní organizace

Typy projektů: 

Aktivita Rozvoj sociálních služeb
– nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
– výstavba a stavební úpravy,
které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
– centra denních služeb,
– denní stacionáře,
– týdenní stacionáře,
– domovy pro osoby se zdravotním postižením,
– chráněné bydlení,
– azylové domy,
– domy na půl cesty,
– zařízení pro krizovou pomoc,
– nízkoprahová denní centra,
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
– noclehárny,
– terapeutické komunity,
– odborné sociální poradenství,
– sociálně terapeutické dílny,
– sociální rehabilitace,
– pracoviště rané péče,
– intervenční centra,
– zařízení následné péče,
– podpora samostatného bydlení,
– pečovatelská služba,
– osobní asistence,
– odlehčovací služby,
– sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
– kontaktní centra,
– terénní programy,
– tísňová péče,
– průvodcovské a předčitatelské služby.
Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Aktivita Rozvoj komunitních center
– stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
– rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
– nákup pozemků, budov a staveb,
– pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
– vybavení pro zajištění provozu zařízení.

     

     Termín vyhlášení: 4. září  2020

    DOKUMENTY