Folková Lípa

Folková Lípa

sobota 30. 10. 2021 od 16 hodin

Vystoupí: Robert Křesťan & DRUHÁ TRÁVA * Pavel Čadek * Choroši * Rendez-fou * Nezmaři * Epydemye

 vstupné 360 Kč / 320 Kč předprodej

předprodej (do 29. 10. 2021):

Obecní úřad Lípa

Studio Design Gris (Havlíčkův Brod, Jihlavská 3204)

Prodejna hudebních nástrojů (Jihlava, Benešova16)

Internetový předprodej: email folkovalipa@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

aktuality

akce v regionu

Rock Lípa

Rock Lípa

sobota 18. 9. 2021 od 17 hodin

 festivalové občerstvení

vstupné 250 Kč / 200 Kč předprodej

předprodej: Obecní úřad Lípa

 

 

 

aktuality

akce v regionu

LETOS TO OPĚT ROZPÁLÍME!

LETOS TO OPĚT ROZPÁLÍME!

TAVBA SKLA V REPLICE STŘEDOVĚKÉ PECE ANEB JAK TO UMĚLI NAŠI PŘEDCI

27. – 29. 8. 2021, VLKOVSKO, HAVLÍČKŮV BROD

V LETOŠNÍM ROČNÍKU NEJEN O SKLE, ALE I O PŘÍPRAVĚ JÍDLA

Skláři Vysočiny z. s. a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si pro vás připravili na poslední prázdninový víkend tavbu v replice středověké pece ve Vlkovsku. Můžete se opět těšit na krásu roztaveného skla pod mistrným vedením skláře Františka Nováka z Dobronína a jeho pomocníků. K tavbě je připraven bohatý doprovodný program k tématu stravování našich předků. Bude možné vyzkoušet výrobu sýra, stloukání másla, mletí obilí či pražení obilných placek. Připraven bude kvíz pro velké i malé a dílničky pro děti. Občerstvení zajistí v tradičním duchu našich předků „Plný břuch“ a pípa. Na konci prázdnin se vám připomeneme s podrobným programem

Do té doby buďte zdrávi

Skláři Vysočiny a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Kontaktní osoby:

František Novák: milaglass@seznam.cz

Alena Jindrová: jindrova@muzeumhb.cz 

aktuality

akce v regionu

Leader obnovy MAS Jižní Slovácko

Leader obnovy MAS Jižní Slovácko

Morava a Slovácko nám vždy dávaly to nejlepší. Nyní je na nás jim pomoci.
Žádáme členy a partnery všech místních akčních skupin, aby vedle pomoci konkrétním lidem, rodinám či obcím, podpořili členy a příjemce MAS Jižní Slovácko v této těžké situaci.
Když každý z více jak 10 000 členů MAS pošle 500-1000,- Kč, tak jsme v rámci naší sítě schopni solidárně vybrat až 5 000 000,- Kč.

aktuality

akce v regionu

Výzva č. 7 z Programu rozvoje venkova

Výzva č. 7 z Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina Českomoravské pomezí o.p.s. vyhlašuje Výzvu
MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu
rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS
Českomoravské pomezí na období 2014-2020

Termín vyhlášení výzvy: 23. dubna 2021

Termín příjmu žádostí: od 28. 4. 2020 do 30. 6. 2021 – podání Žádosti o dotaci na
MAS (včetně příloh požadovaných při podání žádosti) probíhá zasláním přes Portál
farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 31. srpna 2021

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Kancelář MAS, Varhánkova 1240,
588 13 Polná

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na
MAS v termínech uvedených jako úřední dny po-čt, vždy po telefonické domluvě a
upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení: výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s., Varhánkova 1240, 588 13 Polná, tel. 777 032 151,
Ing. Vojtěch Rosický, manažer PRV
Marta Vencovská, vedoucí zaměstnanec tel. 608 640
399.

Email.

vyhlášené výzvy