V současné době nejsou plánovány žádné výzvy z Operačního programu Program rozvoje venkova