V roce 2019 již nejsou plánovány další výzvy z Operačního programu Zaměstnanost.