V současné době nejsou plánovány žádné výzvy z Operačního programu Zaměstnanost.