V současné době není plánována žádná výzva z OP Životní prostředí.