V současné době nejsou plánované žádné výzvy z Operačního programu Zaměstnanost