Spolupráce na Vysočině – 2022

Spolupráce na Vysočině – 2022

Poskytovatel: Kraj Vysočina

Doba realizace: 1. 4. 2022  – 31. 10. 2022

Celkové náklady: 67.000 Kč

Výše dotace: 40.000 Kč

Vlastní podíl: 27.000 Kč

 Cílem projektu bylo naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina.

Cíle projektu:

 • Vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
 • Zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů¨
 • Podpora mezigeneračních aktivit
 • Podpora spolupráce obcí a neziskových organizací v regionu
 • Ochrana životního prostředí
 • Propagace a poznávání regionu

 

AKTIVITY PROJEKTU:

 • Poznávací cesta
 • Velká prázdninová soutěž
 • Dětská fóra
 • Malý festival pro rodiny z celé Vysočiny
 • Osvětové kampaně

Součástí projektu je VIDEOSOUTĚŽ Dobré skutky pro přírodu

Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les

Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les

Spolu s MAS Oslavka a MAS Zubří země jsme se pustili do realizace projektu spolupráce s názvem Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les zaměřeného na aktuálně palčivé téma půda, voda a krajina se zaměřením na sucho.

Projekt již běží od 1.11.2021, aktuálně probíhají zahajovací práce, cenové marketingy na výběr propagačních materiálů, místa realizace úvodní osvětové akce a zajišťujeme přednášející, odborníky v daných oborech. Nejprve proběhne v termínu 17.- 18.2.2022 zahajovací osvětová akce, která představí hlavní myšlenky projektu a řada odborníků bude prezentovat hlavní témata projektu. Další částí projektu jsou přednášky, které se uskuteční v období od února do prosince 2022. V roce 2023 plánujeme uskutečnit celkem 8 exkurzí s workshopy a závěrečnou osvětovou akci s výsledky projektu.

Cílovou skupinou, na kterou má projekt spolupráce mířit, je široká veřejnost.

Něco málo k projektu:

„Projekt spolupráce s názvem Vážíme si přírodního bohatství – půda, voda a les je zaměřen na spolupráci celkem tří místních akčních skupin, které mají zájem šířit osvětu v rámci environmentálních problémů a informovat v této problematice širokou veřejnost na území všech zúčastněných místních akčních skupin. Environmentální osvěta představuje možné způsoby potřebné k dosažení pozitivních změn v přírodě. Jejím úkolem je budování pozitivního vztahu k přírodě, podpora schopnosti vnímání estetických prožitků v souvislosti s ní, dále se zabývá poznáním vztahů v přírodě a vlivem člověka na ni. Buduje správné hodnoty, postoje a kompetence k péči o přírodu, připravenost k angažovanému jednání. Smyslem projektu je posílení spolupráce mezi zúčastněnými MAS a předání informací široké veřejnosti na celém území zúčastněných MAS. Cílem projektu je předat cenné informace o přírodním bohatství, rozšířit obzory, zábavnou a zajímavou formou upozornit na environmentální problémy v území a ukázat lidem, jakým způsobem mohou přírodě – ať už lesu, půdě nebo vodě pomoci.“

 

V rámci projektu bude uskutečněno celkem 27 seminářů, 8 exkurzí/workshopů a zahajovací a závěrečná osvětová akce s přednášejícími. Akce se budou konat na území všech spolupracujících MAS – MAS Zubří země, MAS Oslavka a MAS Českomoravské pomezí.

 

 

 

 

 

Aktuálně bychom Vás mile rádi pozvali na nejbližší konanou akce projektu a to zahajovací osvětovou akci, která se uskuteční v termínu 17.2.2022 – 18.2.2022 na hotelu Skalský dvůr.

Pro přihlášení na akci je nutné vyplnit tento přihlašovací formulář: https://forms.gle/…wWiKF576znz8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAPKA, FILMOVÁ VYSOČINA POPRVÉ …

Soutěž „Turistické pasy pro děti“

V letošním roce budou mít děti možnost opět soutěžit s prázdninovým pasem, a to tentokrát v rámci turistické hry filmová „KLAPKA“. Akce probíhá v rámci celého Kraje Vysočina a herní místa jsou vždy spojena s filmovým natáčením. Hlavním pořadatelem akce je organizace Vysočina Tourism. Záštitu nad akcí převzal všem jistě dobře známý herec Josef Dvořák. Soutěž probíhá po celou turistickou sezónu, tj. od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 na 28 místech v Kraji Vysočina, kde děti plní úkoly. V rámci soutěže pro děti připravena pátrací hra, kde na 15 místech je umístěna keška.

 

 

 Svůj filmový „Turistický pas“ si budou moci účastníci vyzvednout na kterémkoli herním místě či turistickém informačním centru v Kraji Vysočina.

Malý filmový dárek získá každý účastník hry a pro úspěšné cestovatele jsou připraveny i zajímavé ceny:

 • Za deset razítek z různých herních míst získají děti filmový batoh.
 • Za nasbírání nadpoloviční většiny, tj. čtrnáct razítek, se můžou děti zúčastnit slosování o hlavní ceny, které proběhne na konci sezony:
 • cena 1 x víkendový pobyt ve filmovém Letohrádku sv. Vojtěcha
 • cena 10 x návštěva filmových ateliérů
 • cena 25 x desková hra Vysočina

https://www.vysocina.eu/temata/vysocina-filmova/klapka-filmova-vysocina-poprve

Ke stažení:

Seznam míst

Turistický pas

Umístění schránek

Provozní náklady MAS ČMP – 2018

Provozní náklady MAS ČMP – 2018

ID projektu: PR02537.0002

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Realizátor projektu:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.,
Husovo nám. 39, Polná

Poskytovatel:
Kraj Vysočina
Žižkova 57, Jihlava

Cíl projektu: Cíl projektu – Projekt jel určen na spolufinancování nutných provozních nákladů místní akční skupiny MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v roce 2018.

 

 

Velká prázdninová soutěž 2018

realizované projekty

Velká prázdninová soutěž 2018

MAS Českomoravské pomezí vyhlásila od 15. 6. – 31. 8. 2018 Velkou prázdninovou soutěž. Velká prázdninová soutěž pro děti je realizována v rámci projektu místní Agendy 21 „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“.
Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavá místa v našem blízkém i vzdálenějším okolí. Dohromady je možné navštívit 21 míst a najít 11 kešek. Průkazy prázdninového cestovatele byly distribuovány do všech ZŠ a MŠ v územní působnosti naší MAS, celkem jich bylo 1 400.

HARMONOGRAM AKCE
Soutěž probíhá od 15. 6. 2018 do 31. 8. 2018
Odevzdání průkazů: do 30. 9. 2018
Vyhlášení výsledků a předání ocenění: podzim 2018
Ocenění: Každý účastník soutěže, který prokáže návštěvu minimálně 7 míst v „Pasu prázdninového cestovatele“ dostane dárek. Cestovatelé s nejvyšším počtem navštívených míst, budou speciálně oceněni.

 

POKYNY:
a) Schránky jsou umístěny na TAJNÝCH MÍSTECH. Jsou to bílé uzavíratelné válečky (cca 12 cm). Nápověda k umístění kešek je ZDE.

Kdo jste si vytiskl nápovědu k umístění kešek před 13. 7. 2018, chyběl nám tam popis umístění kešky u rozhledny Babylon. Už je vše napraveno:)

b) Schránky jsou schované, prosíme o její navrácení na původní místo pro další cestovatele.
c) Schránku opět řádně uzavřete, aby do ní nemohla voda.

d) Prosíme o zaslání fotografií, nebo zpráv z vašeho putování na email info@mascmp.cz.
e) Ověřte si otevírací doby u jednotlivých míst. Pokud se jedná o uzavřené areály (hrady, zámky), tak jsou kešky umístěny před branou, aby jste k nim mohli i po skončení otevírací doby.

POKYNY k vyplnění TAJENKY.

 • ve schránkách najdete část doplňovačky
 • písmenka ve zvýrazněném poli tvoří tajenku (dle číselného pořadí)
 • většina kešek obsahuje dvě písmenka do tajenky (v doplňovačce je tedy zapište na dva řádky)
 • vyluštěnou tajenku napište do prázdninového pasu – na poslední stranu.

Tajenku můžete stáhnout ZDE.

Pas prázdninového cestovatele v pdf je ke stažení ZDE.