Provozní náklady MAS ČMP – 2018

Provozní náklady MAS ČMP – 2018

ID projektu: PR02537.0002

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Realizátor projektu:
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.,
Husovo nám. 39, Polná

Poskytovatel:
Kraj Vysočina
Žižkova 57, Jihlava

Cíl projektu: Cíl projektu – Projekt jel určen na spolufinancování nutných provozních nákladů místní akční skupiny MAS Českomoravské pomezí o.p.s. v roce 2018.

 

 

Velká prázdninová soutěž 2018

realizované projekty

Velká prázdninová soutěž 2018

MAS Českomoravské pomezí vyhlásila od 15. 6. – 31. 8. 2018 Velkou prázdninovou soutěž. Velká prázdninová soutěž pro děti je realizována v rámci projektu místní Agendy 21 „Propagace MA21 v regionu MAS Českomoravské pomezí“.
Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně poznávat zajímavá místa v našem blízkém i vzdálenějším okolí. Dohromady je možné navštívit 21 míst a najít 11 kešek. Průkazy prázdninového cestovatele byly distribuovány do všech ZŠ a MŠ v územní působnosti naší MAS, celkem jich bylo 1 400.

HARMONOGRAM AKCE
Soutěž probíhá od 15. 6. 2018 do 31. 8. 2018
Odevzdání průkazů: do 30. 9. 2018
Vyhlášení výsledků a předání ocenění: podzim 2018
Ocenění: Každý účastník soutěže, který prokáže návštěvu minimálně 7 míst v „Pasu prázdninového cestovatele“ dostane dárek. Cestovatelé s nejvyšším počtem navštívených míst, budou speciálně oceněni.

 

POKYNY:
a) Schránky jsou umístěny na TAJNÝCH MÍSTECH. Jsou to bílé uzavíratelné válečky (cca 12 cm). Nápověda k umístění kešek je ZDE.

Kdo jste si vytiskl nápovědu k umístění kešek před 13. 7. 2018, chyběl nám tam popis umístění kešky u rozhledny Babylon. Už je vše napraveno:)

b) Schránky jsou schované, prosíme o její navrácení na původní místo pro další cestovatele.
c) Schránku opět řádně uzavřete, aby do ní nemohla voda.

d) Prosíme o zaslání fotografií, nebo zpráv z vašeho putování na email info@mascmp.cz.
e) Ověřte si otevírací doby u jednotlivých míst. Pokud se jedná o uzavřené areály (hrady, zámky), tak jsou kešky umístěny před branou, aby jste k nim mohli i po skončení otevírací doby.

POKYNY k vyplnění TAJENKY.

  • ve schránkách najdete část doplňovačky
  • písmenka ve zvýrazněném poli tvoří tajenku (dle číselného pořadí)
  • většina kešek obsahuje dvě písmenka do tajenky (v doplňovačce je tedy zapište na dva řádky)
  • vyluštěnou tajenku napište do prázdninového pasu – na poslední stranu.

Tajenku můžete stáhnout ZDE.

Pas prázdninového cestovatele v pdf je ke stažení ZDE.

Uplatňování principů LEADER na Vysočině

Uplatňování principů LEADER na Vysočině

Registrační číslo: 15/022/4210a/563/000027/3
Doba realizace projektu: 1/2015 – 6/2015
Poskytovatel dotace: SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Náklady: celkové náklady – 4.000.000 Kč, náklady MAS ČMP – 500.000 Kč
Partneři projektu: Havlíčkův kraj o.p.s. (leader partner); MAS LEADER Loucko, z.s.; MAS Českomoravské pomezí o.p.s.; MAS MOST Vysočiny, o.p.s.; Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.; Podhůří železných hor, o.p.s.; Podhorácko, o.p.s.; Via rustica o.s.

Výstupem projektu bylo zpracování metodiky a metodických doporučení na téma institucionalizace činnosti místních akčních skupin. Výstupy byly zpracovány pro právní formu obecně prospěšné společnosti a pro právní formu zapsaný spolek. Vytvořená metodika reflektuje uplatňování základních principů LEADER.

Podpora vzniku SCLLD pro území MAS Českomoravské pomezí

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Českomoravské pomezí

Registrační číslo: CZ.1.08/3.2.00/14.00339
Doba realizace projektu: 9/2014 – 6/2015
Poskytovatel dotace: MMR ČR v rámci Operačního programu technická podpora (OPTP), Prioritní osa 8.3a, Administrativní a absorpční kapacita, cíl Konvergence

Díky tomuto projektu mohla MAS dále pokračovat v přípravě své strategie pro komunitně vedený místní rozvoj pro období 2014 – 2020 (SCLLD).

Výstupy projektu: Schválená aktuální verze SCLLD pro MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Osvojování schopností MAS Českomoravské pomezí o.p.s

Osvojování schopností MAS Českomoravské pomezí o.p.s

Registrační číslo: 13/018/34100/563/000003
Doba realizace projektu: 2/2013 – 5/2014
Poskytovatel dotace: SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění
Náklady: 500.000,- Kč, dotace 100%.
Výstupy: podklady pro zpracování analytické a strategické části integrované strategie rozvoje území (ISRÚ); zpracování implementační části ISRÚ; zpracování informačního a propagačního materiálu; rozvoj a aktualizace webových stránek; realizace tréninkové výzvy.

Mezi nejdůležitější aktivity v tomto projektu patřilo zpracování analytických podkladů pro strategii a zapojení veřejnosti do procesu plánování ve všech 35 obcích v územní působnosti MAS. Do dotazníkového šetření se v jednotlivých obcích zapojilo celkem 442 respondentů a kulatých stolů se účastnilo celkem 388 obyvatel.

Na závěr komunitního plánování pak proběhla tři tematická setkání, dle jednotlivých oblastí.
V tomto projektu MAS ČMP realizovala tzv. „osvojování schopností“, tedy učení a získávání dovedností a cenných zkušeností od „koučující“ MAS Přemyslovské Střední Čechy, která má velké zkušenosti s realizací CLLD z programového období 2007 – 2014.

Velmi přínosná byla pro získávání zkušeností také realizace tréninkové výzvy, při které si členové realizačního týmu a orgánů MAS vyzkoušeli možnost přerozdělování peněz v území a vytvoření a administraci výzvy.