Opatření: C1.1.1

Potenciální žadatelé:

Zemědělský podnikatel

Oblasti podpory: 

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Finanční alokace: 6 802 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018