PRV FICHE 2 – Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

Fiche 2

C1.1.2 Investice do hmotného majetku – Podpora investic do zpracování, uvádění na trh a vývoj zemědělských produktů

  • hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
  • investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
  • investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Text výzvy

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Podporované cílové skupiny