Opatření: C1.1.3

Potenciální žadatelé:

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Oblasti podpory: 

Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Finanční alokace: 5 700 000 Kč

Plánované datum vyhlášení: březen 2018