PRV FICHE 3 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 3

C1.1.3 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

  • investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
  • v případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU
  • činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

Výzvy PRV

PRV – plánované výzvy

V současné době nejsou plánovány žádné výzvy z Operačního programu Program rozvoje venkova