PRV FICHE 5 – Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury

Fiche 5

D1.3.2
Podpora investic do rozvoje zemědělské infrastruktury

  • podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest
  • obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení
  • polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, tam kde nejsou, může být žadatelem obec a realizovat projekt mimo intravilán obce

DOKUMENTY

Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu:

 

Výzvy PRV

PRV – plánované výzvy

V současné době nejsou plánovány žádné výzvy z Operačního programu Program rozvoje venkova