Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni 8. dubna 2024 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2024“.

Podpořeny budou žádosti, prostřednictvím kterých bude žádáno o úhradu výdajů neinvestičního charakteru na podporu rodiny a seniorů a aktivit mezigenerační soudržnosti na komunální úrovni.

Podpořeny nebudou aktivity, které jsou žadatelem realizovány dlouhodobě, nejsou inovativní, a které nenaplňují podmínky (např. vítání občánků) – viz metodika.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) včetně povinné přílohy je možné zasílat do 10. května 2024.

Výzvu najdete na: https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2024

aktuality

akce v regionu