PR IROP IV.
Opatření: B1.1.4

Potenciální žadatelé: Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně)

Typy projektů: Technika pro IZS – bude podporováno pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním suchem a únikem nebezpečných látek. Pořízena bude odpovídající technika (pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí).

Finanční alokace: 3 387 184 Kč

Plánované datum vyhlášení: červen 2018