3. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

3. ročník soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

Soutěž pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a vzdělávání pro přípravu přechodu České republiky k oběhovému hospodářství.
Soutěž MPO je zaměřena zejména na získávání, zpracování a využití druhotných surovin. Za tímto účelem vytvořilo MPO v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) podpůrný program. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém letáčku.
Podrobné údaje jsou zveřejněny na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz/, kde jsou rovněž výsledky z 1. a 2. ročníku soutěže pro inspiraci.

aktuality

akce v regionu

Výzva MAS Českomoravské pomezí – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Výzva MAS Českomoravské pomezí – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Datum vyhlášení výzvy MAS

14. 03. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

14. 03. 2019, 12:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

14. 03. 2019, 12:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 9. 2019, 20:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2023

Do výzvy nebyl podán žádný projekt.

Výzvy ŽP

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.