7. výzva – MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

7. výzva – MAS Českomoravské pomezí – IROP – Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

C1.2.5 Investice do škol a školských zařízení včetně vybavení

Oprávnění žadatelé: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Finanční alokace:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Datum a čas vyhlášení výzvy/zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+:

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu:

.

 

DOKUMENTY

 

 

 

6. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

6. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

PR IROP III. OPATŘENÍ: B1.1.12

Potenciální žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy projektů:

  • Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení v nesegregovaných intravilánech obcí. Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami. Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům. Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty. Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů.
  • Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

Finanční alokace: 

Plánované datum vyhlášení: únor 2021

DOKUMENTY