5. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

5. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

PR IROP II.

Opatření: A1.2.1 Budování infrastruktury a zázemí pro asistenční služby, poradny a zkvalitnění sociálního prostředí

Potenciální žadatelé: Nestátní neziskové organizace; organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí; církve; církevní organizace

Typy projektů:

  • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (zejména vybudování zázemí pro terénní služby)
  • Ambulantní sociální služby
  • Podpora pobytových sociálních služeb
  • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Finanční alokace: 

Plánované datum vyhlášení: březen 2020

DOKUMENTY

 

6. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

6. VÝZVA MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ – IROP – VÝSTAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

PR IROP III. OPATŘENÍ: B1.1.12

Potenciální žadatelé: Obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy projektů: 

  • Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení v nesegregovaných intravilánech obcí. Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami. Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům. Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty. Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů.
  • Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

 Finanční alokace: 

Plánované datum vyhlášení: březen 2020

DOKUMENTY